ISKRENO, POUZDANO, AUTENTIČNO

Za nas usaglašenost znači više od pridržavanja pravila i propisa. TOI TOI predstavlja pouzdan brend sa visokim standardima kvaliteta.

Odgovorno ponašanje i vrednosti kao što su poštenje, pouzdanost i autentičnost su za nas nešto što se podrazumeva i čini osnovu za poverenje koje nam naši kupci i poslovni partneri svakodnevno pružaju.

Preuzeti odgovornost znači i postupati zakonito. Integritet naših poslovnih aktivnosti nam je veoma važan. Ne prihvatamo bilo kakve poslove koji krše pravila.

KODEKS PONAŠANJA

Naši principi korporativne usklađenosti su navedeni u našem Kodeksu ponašanja. Ako postoji bilo kakva zabrinutost da li određeno ponašanje ili okolnosti u TOI TOI krši odredbe Kodeksa ponašanja, drugih politika ili čak zakona, ove nedoumice u vezi sa usaglašenošću treba rešiti na vreme.

Ovo nam daje priliku da pravilno rešimo potencijalne probleme i sprečimo ozbiljnu štetu kompaniji i njenim zaposlenima.

OBAVESTITE NAS! SISTEM UZBUNJIVANJA

Nudimo našim zaposlenima, ali i našim kupcima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima da iskoriste ovaj sistem kako bi nam ukazali na moguće povrede Kodeksa.

Na ovaj način, izveštaji se mogu praviti širom sveta i 24 sata dnevno – bezbedno, poverljivo i po želji, potpuno anonimno. „OBAVESTITE NAS! SISTEM UZBUNJIVANJA” treba koristiti odgovorno. Treba prenositi samo one informacije za koje uzbunjivač veruje da su tačne prema njihovom najboljem saznanju i uverenju.

Lažnim optužbama ili lažnim informacijama ovde nije mesto.

OBAVESTITE NAS! ONLINE

Compliance-Hotline:

Phone +49 2102 9538001*

*Messages can be left in any language.

Kontaktirajte nas +381 11 3820 434 Ponuda Kontakt forma Lokacija Lokacija