Zaštita podataka

Politika privatnosti

1. Pregled zaštite podataka

Opšte informacije

Sledeće informacije će vam pružiti lak pregled onoga što će se desiti sa vašim ličnim podacima kada posetite ovu veb lokaciju. Termin „lični podaci“ obuhvata sve podatke koji se mogu koristiti za vašu ličnu identifikaciju. Za detaljne informacije o predmetu zaštite podataka, pogledajte našu Izjavu o zaštiti podataka, koju smo uključili ispod ove kopije.

Snimanje podataka na ovoj veb stranici

Ko je odgovorna strana za evidentiranje podataka na ovoj veb stranici (tj. „kontrolor“)? Podatke na ovoj veb stranici obrađuje operater veb stranice, čiji su kontakt podaci dostupni u odeljku „Informacije koje zahteva zakon“ na ovoj veb stranici.

Kako beležimo vaše podatke?

Prikupljamo vaše podatke kao rezultat vašeg deljenja podataka sa nama. Ovo može, na primer, biti informacija koju unesete u naš kontakt obrazac. Ostale podatke će naši IT sistemi beležiti automatski ili nakon što pristanete na njihovo snimanje tokom posete veb-sajtu. Ovi podaci se sastoje prvenstveno od tehničkih informacija (npr. veb pretraživač, operativni sistem ili vreme pristupanja sajtu). Ove informacije se automatski snimaju kada pristupite ovoj veb stranici.

U koje svrhe koristimo vaše podatke?

Deo informacija se generiše kako bi se garantovalo pružanje veb lokacije bez grešaka. Drugi podaci se mogu koristiti za analizu vaših korisničkih obrazaca.

Koja prava imate što se tiče vaših informacija?

Imate pravo da u bilo kom trenutku dobijete informacije o izvoru, primaocima i svrsi vaših arhiviranih ličnih podataka bez plaćanja naknade za takva otkrivanja. Takođe imate pravo da zahtevate da se vaši podaci isprave ili izbrišu. Ako ste pristali na obradu podataka, imate mogućnost da opozovete ovu saglasnost u bilo kom trenutku, što će uticati na svu buduću obradu podataka. Štaviše, imate pravo da zahtevate da se obrada vaših podataka ograniči pod određenim okolnostima. Osim toga, imate pravo da podnesete žalbu nadležnoj nadzornoj agenciji. Ne ustručavajte se da nas kontaktirate u bilo kom trenutku na adresi navedenoj u odeljku „Informacije koje zahteva zakon“ na ovoj veb stranici ako imate pitanja u vezi sa ovim ili bilo kojim drugim problemima u vezi sa zaštitom podataka.

Alati za analizu koje pružaju treća lica

Postoji mogućnost da će vaši obrasci pregledanja biti statistički analizirani kada posetite ovu veb lokaciju. Takve analize se izvode prvenstveno sa onim što nazivamo programima za analizu. Za detaljne informacije o ovim programima analize pogledajte našu Deklaraciju o zaštiti podataka u nastavku.

2. Hosting i mreže za isporuku sadržaja (CDN)

Eksterni hosting

Ovu veb lokaciju hostuje spoljni provajder usluga (host).

Lični podaci prikupljeni na ovoj veb stranici čuvaju se na serverima domaćina.

Ovo može uključivati, ali nije ograničeno na IP adrese, zahteve za kontakt, metapodatke i komunikacije, informacije o ugovoru, kontakt informacije, imena, pristup veb stranici i druge podatke generisane preko veb lokacije.

Host se koristi u svrhu ispunjavanja ugovora sa našim potencijalnim i postojećim korisnicima (čl. 6 st. 1 lit. b GDPR) i u interesu bezbednog, brzog i efikasnog pružanja naših onlajn usluga od strane profesionalnog provajdera (čl. 6 stav 1 lit f GDPR).

Naš host će obraditi vaše podatke samo u meri koja je neophodna da ispuni svoje obaveze izvršenja i da sledi naša uputstva u vezi sa takvim podacima.

Koristimo sledeći host:

KITS GmbH
Halskestraße 11 – 19 40880 Ratingen
www..kits.de

Izvršenje ugovora o obradi podataka

Da bismo garantovali obradu u skladu sa propisima o zaštiti podataka, sklopili smo ugovor o obradi podataka sa našim hostom.

3. Opšte informacije i obavezne informacije

Zaštita podataka

Operateri ove veb stranice i njenih stranica veoma ozbiljno shvataju zaštitu vaših ličnih podataka.

Dakle, mi postupamo sa vašim ličnim podacima kao poverljivim informacijama iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Kad god koristite ovu veb lokaciju, prikupljaće se različiti lični podaci. Lični podaci obuhvataju podatke koji se mogu koristiti za vašu ličnu identifikaciju.

Ova Izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo, kao i u koje svrhe koristimo ove podatke. Takođe objašnjava kako i u koju svrhu se informacije prikupljaju.

Ovim vas savetujemo da prenos podataka putem Interneta (tj. putem e-mail komunikacija) može biti podložan bezbednosnim prazninama.

Nije moguće u potpunosti zaštititi podatke od pristupa trećih strana. Informacije o odgovornoj strani (koji se u GDPR-u naziva „kontrolor“)

Kontrolor obrade podataka na ovoj veb stranici je:

TOI TOI & DIKSI Group GmbH
Halskestraße 38 D - 40880 Ratingen
Telefon: +49 (0)800 - 555 989 000
E-mail: Info@toitoidixi.com

Rukovalac je fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugima donosi odluke o svrhama i resursima za obradu ličnih podataka (npr. imena, adrese e-pošte itd.).

Trajanje skladištenja

Osim ako u ovoj politici privatnosti nije naveden određeniji period skladištenja, vaši lični podaci će ostati kod nas sve dok svrha za koju su prikupljeni više ne važi. Ako podnesete opravdani zahtev za brisanje ili opozovete svoju saglasnost za obradu podataka, vaši podaci će biti izbrisani, osim ako nemamo druge zakonski dozvoljene razloge za čuvanje vaših ličnih podataka (npr. periodi zadržavanja po osnovu poreskog ili komercijalnog zakona); u poslednjem slučaju, brisanje će se izvršiti nakon što ovi razlozi prestanu da važe.

Određivanje službenika za zaštitu podataka u skladu sa zakonom

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka za našu kompaniju.

Concepture GmbH
Erlenstraße 13
D - 77815 Bühl

Phone: + 49 (0) 7223-808479-0
E-mail: datenschutz.toitoidixi@concepture.de

Informacije o prenosu podataka u SAD

Naša veb lokacija koristi, posebno, alate kompanija sa sedištem u SAD. Kada su ovi alati aktivni, vaši lični podaci se mogu preneti na servere ovih kompanija u SAD. Moramo istaći da SAD nisu bezbedna treća zemlja u smislu zakona o zaštiti podataka EU. Od američkih kompanija se traži da daju lične podatke bezbednosnim vlastima, a da vi kao subjekt podataka ne možete da preduzmete pravne mere protiv toga. Stoga se ne može isključiti mogućnost da vlasti SAD (npr. tajne službe) mogu da obrađuju, procenjuju i trajno čuvaju vaše podatke na američkim serverima u svrhe praćenja. Nemamo nikakav uticaj na ove aktivnosti obrade.

Opoziv vaše saglasnosti za obradu podataka

Širok spektar transakcija obrade podataka je moguć samo uz vašu izričitu saglasnost. Takođe možete u bilo kom trenutku opozvati bilo koju saglasnost koju ste nam već dali. Ovo ne dovodi u pitanje zakonitost bilo kog prikupljanja podataka do kojeg je došlo pre vašeg opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima; pravo na prigovor na direktno oglašavanje (čl. 21 GDPR)

U SLUČAJU DA SE PODACI OBRADUJU NA OSNOVU ČL. 6 SECT. 1 LIT. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO DA U BILO KOJE TREBA ULOGETE NA OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA NA OSNOVU KOJI PROISTIČU IZ VAŠE JEDINSTVENNE SITUACIJE. OVO SE TAKOĐE ODNOSI NA BILO KOJI PROFIL ZASNOVAN NA OVIM ODREDBAMA. DA BISTE UTVRĐILI PRAVNI OSNOV NA KOJEM SE ZASNOVA SVAKA OBRADA PODATAKA, POGLEDAJTE OVU IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA. AKO ZABIJEDITE PRIMJEDBU, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE LIČNE PODATKE NA KOJE JE pogođeno, OSIM UKOLIKO SMO U POZICIJI DA PREDSTAVIMO OBAVEZNU ZAŠTITU VRIJEDNE RAZLOGE ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA, KOJI JE NAJVIŠE U TRGOVINU DA LI JE POTRAŽIVANJE, VRŠENJE ILI ODBRANA ZAKONSKIH PRAVA (PREGLED PREMA ČLANU 21 ODELJAK 1 GDPR).

AKO SE VAŠI LIČNI PODACI OBRAĐUJU DA BI SE UKLJUČILI U DIREKTNO OGLAŠAVANJE, IMATE PRAVO DA U BILO KOJE TRENUTKU UGOVITE OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA NA KOJE SE POGOĐUJE U SVRHE TAKVIH OGLASA. OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE U TOME KOJI JE POVEZAN SA OVAKVIM DIREKTNIM OGLAŠAVANJEM. UKOLIKO SE BUDETE, VAŠI LIČNI PODACI SE NAKNADNO VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHE DIREKTNOG OGLAŠAVANJA (PROGLED PREMA ČLANU 21. ODJELJAK 2. GDPR).

Pravo na podnošenje žalbe nadležnom nadzornom organu

U slučaju kršenja GDPR-a, subjekti podataka imaju pravo da podnesu žalbu nadzornoj agenciji, posebno u državi članici u kojoj obično imaju prebivalište, radno mesto ili u mestu gde se navodno kršenje dogodilo. Pravo na prijavu žalbe je na snazi bez obzira na bilo koji drugi upravni ili sudski postupak koji je dostupan kao pravni izvor.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate da sve podatke koje automatski obrađujemo na osnovu vašeg pristanka ili u cilju ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u formatu koji se obično koristi, mašinski čitljivom. Ako treba da zahtevate direktan prenos podataka drugom kontroloru, to će biti učinjeno samo ako je to tehnički izvodljivo..

SSL i/ili TLS enkripcija

Iz bezbednosnih razloga i radi zaštite prenosa poverljivog sadržaja, kao što su narudžbenice ili upiti koje nam šaljete kao operateru veb lokacije, ova veb lokacija koristi SSL ili TLS program za šifrovanje. Šifrovanu vezu možete prepoznati tako što ćete proveriti da li se adresna linija pretraživača prebacuje sa „http://“ na „https://“, kao i po izgledu ikone katanca u liniji pretraživača.

Ako je SSL ili TLS enkripcija aktivirana, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Šifrovane transakcije plaćanja na ovoj veb stranici

Ako ste u obavezi da podelite svoje informacije o plaćanju (npr. broj računa ako nam date ovlašćenje da zadužimo vaš bankovni račun) sa nama nakon što ste sa nama sklopili ugovor na osnovu naknada, ove informacije su potrebne za obradu plaćanja.

Platne transakcije korišćenjem uobičajenih načina plaćanja (Visa/MasterCard, zaduženje vašeg bankovnog računa) obrađuju se isključivo putem šifrovanih SSL ili TLS veza. Šifrovanu vezu možete prepoznati tako što ćete proveriti da li se adresna linija pretraživača prebacuje sa „http://“ na „https://“, kao i po izgledu ikone katanca u liniji pretraživača.

Ako je komunikacija sa nama šifrovana, treće strane neće moći da pročitaju informacije o plaćanju koje delite sa nama.

Informacije o, ispravljanju i iskorenjivanju podataka

U okviru važećih zakonskih odredbi, imate pravo da u bilo kom trenutku zahtevate informacije o vašim arhiviranim ličnim podacima, njihovom izvoru i primaocima, kao i svrsi obrade vaših podataka. Takođe možete imati pravo da se vaši podaci isprave ili izbrišu. Ako imate pitanja o ovoj temi ili bilo koja druga pitanja o ličnim podacima, slobodno nas kontaktirajte u bilo kom trenutku na adresu navedenu u odeljku „Informacije koje zahteva zakon“.

Pravo da zahtevate ograničenja obrade

Imate pravo da zahtevate uvođenje ograničenja što se tiče obrade vaših ličnih podataka. Da biste to uradili, možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku na adresu navedenu u odeljku „Informacije koje zahteva zakon“. Pravo da se zahteva ograničenje obrade primenjuje se u sledećim slučajevima:

Ako ste ograničili obradu vaših ličnih podataka, ovi podaci – sa izuzetkom njihovog arhiviranja – mogu se obrađivati samo uz vašu saglasnost ili za traženje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava ili za zaštitu prava drugih fizičkih ili pravnih lica ili iz važnih razloga od javnog interesa koje navodi Evropska unija ili država članica EU.

Odbijanje neželjenih e-mailova

Ovim se protivimo korišćenju kontakt informacija objavljenih u vezi sa obaveznim informacijama koje treba da se navedu u odeljku „Informacije koje zahteva zakon“ za slanje promotivnog i informativnog materijala koji nismo izričito zahtevali. Operateri ove veb stranice i njenih stranica zadržavaju izričito pravo da preduzmu pravne radnje u slučaju neželjenog slanja promotivnih informacija, na primer putem SPAM poruka.

4. Snimanje podataka na ovom sajtu

Kolačići

Naše veb stranice i stranice koriste ono što industrija naziva „kolačićima“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje ne oštećuju vaš uređaj. Oni se ili privremeno čuvaju tokom trajanja sesije (kolačići sesije) ili se trajno arhiviraju na vašem uređaju (trajni kolačići). Kolačići sesije se automatski brišu kada prekinete posetu. Trajni kolačići ostaju arhivirani na vašem uređaju dok ih aktivno ne izbrišete ili ih vaš veb pretraživač automatski ne iskorišćava.

U nekim slučajevima, moguće je da se kolačići trećih strana čuvaju na vašem uređaju kada uđete na naš sajt (kolačići treće strane). Ovi kolačići omogućavaju vama ili nama da iskoristimo određene usluge koje nudi treća strana (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Mnogi kolačići su tehnički neophodni jer određene funkcije veb stranice ne bi funkcionisale u odsustvu kolačića (npr. funkcija korpe za kupovinu ili prikaz video zapisa). Svrha drugih kolačića može biti analiza korisničkih obrazaca ili prikazivanje promotivnih poruka.

Kolačići, koji su potrebni za obavljanje transakcija elektronske komunikacije (potrebni kolačići) ili za pružanje određenih funkcija koje želite da koristite (funkcionalni kolačići, npr. za funkciju korpe za kupovinu) ili onih koji su neophodni za optimizaciju veb stranice ( npr. kolačići koji pružaju merljiv uvid u veb publiku), čuvaju se na osnovu čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, osim ako se ne navede drugačija pravna osnova. Operater veb stranice ima legitiman interes za skladištenje kolačića kako bi osigurao tehnički bez grešaka i optimizovano pružanje usluga operatera. Ako je zatražen vaš pristanak za skladištenje kolačića, odgovarajući kolačići se čuvaju isključivo na osnovu dobijene saglasnosti (čl. 6, odeljak 1 lit. a GDPR); ova saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku.

Imate opciju da podesite svoj pretraživač na takav način da ćete biti obavešteni svaki put kada se kolačići postave i da dozvolite prihvatanje kolačića samo u određenim slučajevima. Takođe možete isključiti prihvatanje kolačića u određenim slučajevima ili uopšteno ili aktivirati funkciju brisanja za automatsko brisanje kolačića kada se pretraživač zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcije ove veb stranice mogu biti ograničene.

U slučaju da se koriste kolačići trećih strana ili ako se kolačići koriste u analitičke svrhe, posebno ćemo vas obavestiti u vezi sa ovom Politikom zaštite podataka i, ako je primenjivo, zatražiti vašu saglasnost.

Saglasnost za kolačiće Usercentrics-a

Ova veb lokacija koristi tehnologiju pristanka na kolačiće Usercentrics-a da dobije vašu saglasnost za skladištenje određenih kolačića na vašem uređaju ili za korišćenje određenih tehnologija, kao i da dokumentuje prethodno na način u skladu sa zaštitom podataka. Strana koja nudi ovu tehnologiju je Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Munchen, Nemačka, veb lokacija: usercentrics.com (u daljem tekstu „Usercentrics“).

Kad god posetite našu veb stranicu, sledeći lični podaci će biti preneti u Usercentrics:

Štaviše, Usercentrics će skladištiti kolačić u vašem pretraživaču da bi mogao da dodeli vašu izjavu(e) o saglasnosti ili bilo kakvo opoziv prethodnog. Podaci koji su snimljeni na ovaj način biće pohranjeni sve dok ne zatražite da ih iskorijenimo, izbrišemo Usercentrics kolačić ili dok svrha arhiviranja podataka više ne postoji. Ovo ne dovodi u pitanje bilo koje obavezne zakonske periode zadržavanja.

Usercentrics koristi kolačiće za dobijanje izjava o saglasnosti koje su propisane zakonom. Pravni osnov za korišćenje specifičnih tehnologija je čl. 6 Sect. 1 rečenica 1 lit. c GDPR.

Ugovor o obradi podataka

Naša kompanija je sklopila Ugovor o obradi podataka sa Usercentrics-om. Ovo je Ugovor naložen zakonom o zaštiti privatnosti podataka koji garantuje da Usercentrics obrađuje sve lične podatke posetilaca naše veb stranice isključivo u skladu sa našim uputstvima i u skladu sa GDPR-om.

Server log fajlovi

Provajder ove veb stranice i njenih stranica automatski prikuplja i skladišti informacije u takozvanim serverskim log datotekama, koje nam vaš pretraživač automatski saopštava. Informacije se sastoje od:

Ovi podaci se ne spajaju sa drugim izvorima podataka.

Ovaj podatak se evidentira na osnovu čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operater veb stranice ima legitiman interes za tehnički prikaz bez grešaka i optimizaciju veb stranice operatera. Da bi se ovo postiglo, serverske log datoteke moraju biti snimljene.

Kontakt forma

Ako nam pošaljete upite putem našeg kontakt obrasca, informacije navedene u obrascu za kontakt, kao i sve kontakt informacije navedene u njemu, mi ćemo sačuvati kako bismo mogli da obradimo vaš upit iu slučaju da imamo dodatnih pitanja. Nećemo deliti ove informacije bez vašeg pristanka.

Obrada ovih podataka je na osnovu čl. 6 st. 1 lit. b GDPR, ako se vaš zahtev odnosi na izvršenje ugovora ili ako je potrebno sprovesti predugovorne mere. U svim drugim slučajevima obrada se zasniva na našem legitimnom interesu za efektivnu obradu zahteva upućenih nama (čl. 6. stav 1. lit. f GDPR) ili na vašem dogovoru (čl. 6. stav 1. lit. a GDPR) ako je to zatraženo.

Podaci koje ste uneli u kontakt obrazac ostaće kod nas sve dok ne zatražite od nas da izbrišemo podatke, opozovete saglasnost za arhiviranje podataka ili ako svrha zbog koje se podaci arhiviraju više ne postoji (npr. nakon što smo zaključili naš odgovor na vaš upit). Ovo ne dovodi u pitanje bilo koje obavezne zakonske odredbe – posebno periode zadržavanja.

Zahtev e-mailom, telefonom ili faksom

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, vaš zahtev, uključujući sve rezultirajuće lične podatke (ime, zahtev) biće sačuvani i obrađeni od strane nas u svrhu obrade vašeg zahteva. Ne prosleđujemo ove podatke bez vašeg pristanka.

Ovi podaci se obrađuju na osnovu čl. 6 Sect. 1 lit. b GDPR ako se vaš upit odnosi na ispunjenje ugovora ili je potreban za izvršenje predugovornih mera. U svim ostalim slučajevima, podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa za efikasno postupanje sa upitima koji su nam dostavljeni (čl. 6, st. 1, lit. f GDPR) ili na osnovu vašeg pristanka (čl. 6 č. 1 lit. a GDPR) ako je dobijen.

Podaci koje ste nam poslali putem zahteva za kontakt ostaju kod nas sve dok ne zatražite da izbrišemo, opozovemo vašu saglasnost za skladištenje ili svrha skladištenja podataka ne prođe (npr. nakon završetka vašeg zahteva). Obavezne zakonske odredbe - posebno zakonski periodi zadržavanja - ostaju nepromenjene.

5. Alati za analizu i oglašavanje

Google Analitika

Ova veb lokacija koristi funkcije usluge veb analize Google Analitics. Pružalac ove usluge je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska.

Google analitika omogućava operateru veb-sajta da analizira obrasce ponašanja posetilaca veb-sajta. U tom cilju, operater veb stranice dobija različite korisničke podatke, kao što su stranice kojima se pristupa, vreme provedeno na stranici, korišćeni operativni sistem i poreklo korisnika.

Google može da objedini ove podatke u profilu koji je dodeljen odgovarajućem korisniku ili korisnikovom uređaju. Google analitika koristi tehnologije koje omogućavaju prepoznavanje korisnika u svrhu analize obrazaca ponašanja korisnika (npr. kolačića ili otiska prsta uređaja). Informacije o upotrebi veb-sajta koje beleži Gugl po pravilu se prenose na Google server u Sjedinjenim Državama, gde se čuvaju.

Ovaj alat za analizu se koristi na osnovu čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operater ove veb stranice ima legitiman interes za analizu korisničkih obrazaca kako bi optimizovao usluge koje se nude na mreži i reklamne aktivnosti operatera. Ako je zatražen odgovarajući sporazum (npr. saglasnost za čuvanje kolačića), obrada se odvija isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 lit. GDPR; ugovor se može opozvati u bilo kom trenutku.

IP anonimizacija

Na ovoj veb stranici smo aktivirali funkciju IP anonimnosti. Kao rezultat toga, Google će skraćivati vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama koje su ratifikovale Konvenciju o Evropskom ekonomskom prostoru pre njenog prenosa u Sjedinjene Države. Puna IP adresa će biti preneta na jedan od Google-ovih servera u Sjedinjenim Državama i tamo će biti skraćena samo u izuzetnim slučajevima. U ime operatera ove veb stranice, Google će koristiti ove informacije da analizira vaše korišćenje ove veb stranice za generisanje izveštaja o aktivnostima veb stranice i da pruži druge usluge operateru ove veb stranice koje se odnose na korišćenje veb stranice i interneta . IP adresa preneta u vezi sa Google analitikom iz vašeg pretraživača neće biti spojena sa drugim podacima u posedu Google-a.

Period arhiviranja

Podaci o nivou korisnika ili incidenta koje Google čuva u vezi sa kolačićima, korisničkim ID-ovima ili ID-ovima oglašavanja (npr. DoubleClick kolačići, Android ID za oglašavanje) biće anonimizovani ili izbrisani nakon 38 meseci. Za detalje kliknite na sledeći link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

 

Dodatak za pretraživač

Možete sprečiti snimanje i obradu vaših podataka od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pregledač koji je dostupan na sledećem linku:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Za više informacija o rukovanju korisničkim podacima od strane Google analitike, pogledajte Google-ovu izjavu o privatnosti podataka na:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.


Obrada podataka o ugovoru

Sklopili smo ugovor o obradi podataka sa Google-om i u potpunosti primenjujemo stroge odredbe nemačkih agencija za zaštitu podataka kada koristimo Google analitiku.

Demografske parametre obezbeđuje Google analitika

Ova veb lokacija koristi funkciju „demografskih karakteristika“ Google analitike, da bi mogla da prikaže posetiocima veb stranice kompatibilne oglase u okviru Google reklamne mreže. Ovo omogućava kreiranje izveštaja koji sadrže informacije o starosti, polu i interesovanjima posetilaca veb lokacije. Izvori ovih informacija su Google oglašavanje u vezi sa interesovanjima, kao i podaci o posetiocima dobijeni od nezavisnih dobavljača. Ovi podaci se ne mogu dodeliti određenoj osobi. Imate opciju da deaktivirate ovu funkciju u bilo kom trenutku tako što ćete izvršiti odgovarajuće izmene podešavanja za oglašavanje na vašem Google nalogu ili možete generalno zabraniti snimanje vaših podataka od strane Google analitike kao što je objašnjeno u odeljku „Prigovor na snimanje podataka“.

Google Optimize

Google Optimize je usluga veb analize i optimizacije. Koristimo uslugu Google Optimize da povećamo atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost naše veb stranice tako što ćemo puštati nove funkcije i sadržaj procentu naših korisnika i statistički procenjivati promenu u upotrebi. Pri tome, operater veb stranice dobija različite podatke o korišćenju, kao što su pregledi stranica, dužina boravka, korišćeni operativni sistemi i poreklo korisnika. Google može sumirati ove podatke u profilu koji je dodeljen odgovarajućem korisniku ili njegovom krajnjem uređaju.

Obrada podataka se zasniva na čl. 6 st. 1 a GDPR, vaš pristanak. Saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Sklopili smo ugovor o obradi podataka sa Google-om i u potpunosti sprovodimo stroge zahteve nemačkih organa za zaštitu podataka kada koristimo Google Optimize.

Brisanje podataka na nivou korisnika i na nivou događaja povezanih sa kolačićima, identifikatorima korisnika (npr. ID korisnika) i ID-ovima oglašavanja (npr. DoubleClick kolačići, Android ID za oglašavanje, IDFA [Apple identifikator za oglašivače]) će se obaviti najkasnije do 38 meseci nakon njihovog prikupljanja, ili unapred ako podaci više ne budu potrebni za ispunjenje svrhe."

Hotjar

Ova veb lokacija koristi Hotjar. Dobavljač je Hotjar Ltd., nivo 2, poslovni centar St Julians, 3, ulica Elia Zammit, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (veb lokacija: vvv.hotjar.com).

Hotjar je alatka koja se koristi za analizu vaših korisničkih obrazaca na ovoj veb lokaciji. Hotjar nam omogućava da, na primer, snimimo vaše pokrete miša i skrolovanja, kao i vaš klik.

Tokom ovog procesa, Hotjar takođe ima mogućnost da odredi koliko dugo je vaš kursor ostao na određenoj poziciji. Na osnovu ovih informacija, Hotjar sastavlja takozvane Heatmape, koje omogućavaju da se odredi koje delove veb sajta posetioci veb lokacije preferiraju.

Takođe smo u mogućnosti da utvrdimo koliko dugo ste ostali na stranici ove veb stranice i kada ste otišli. Takođe možemo da utvrdimo u kom trenutku ste obustavili unos unosa u obrazac za kontakt (tzv. tokovi konverzije). Štaviše, Hotjar se može primeniti da dobije direktne povratne informacije od posetilaca veb lokacije.

Ova funkcija ima za cilj poboljšanje ponude veb stranice operatera veb stranice. Hotjar koristi tehnologije koje omogućavaju prepoznavanje korisnika u svrhu analize korisničkih obrazaca (npr. kolačići ili primena otiska prsta uređaja).

Upotreba ovog alata za analizu zasnovana je na čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operater veb stranice ima legitiman interes za analizu korisničkih obrazaca, kako bi optimizovao veb ponudu i oglašavanje operatera. Ako je zatražen odgovarajući sporazum (npr. saglasnost za čuvanje kolačića), obrada se odvija isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 lit. GDPR; ugovor se može opozvati u bilo kom trenutku.

Deaktivacija Hotjar-a

Ako želite da deaktivirate snimanje podataka od strane Hotjar-a, kliknite na link ispod i pratite uputstva navedena ispod linka:  https://www.hotjar.com/opt-out.

Imajte na umu da ćete morati posebno da deaktivirate Hotjar za svaki pretraživač i svaki uređaj.

Za detaljnije informacije o Hotjar-u i podacima koji će se snimiti, molimo pogledajte Hotjar-ovu izjavu o privatnosti podataka na sledećem linku https://www.hotjar.com/privacy.

Obrada podataka o ugovoru

Uključili smo ugovor o obradi podataka sa Hotjar-om radi implementacije strogih evropskih propisa o zaštiti podataka.

Google Ads

Operater veb lokacije koristi Google Ads. Google Ads je onlajn promotivni program kompanije Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska. Google Ads nam omogućava da prikazujemo oglase u Google pretraživaču ili na sajtovima trećih strana, ako korisnik unese određene termine za pretragu u Google (ciljanje ključnih reči).

Takođe je moguće postaviti ciljane oglase na osnovu korisničkih podataka koje Google poseduje (npr. podaci o lokaciji i interesovanja; ciljanje ciljne grupe). Kao operater veb stranice, možemo kvantitativno da analiziramo ove podatke, na primer analizirajući koji termini za pretragu su doveli do prikazivanja naših oglasa i koliko je oglasa dovelo do odgovarajućih klikova.

Korišćenje Google Ads-a je zasnovano na čl. 6 Sect. 1 lit. et sek. GDPR. Operater veb stranice ima legitiman interes da što efikasnije plasira usluge i proizvode operatera.


Google Remarketing

Ova veb lokacija koristi funkcije ponovnog marketinga Google analitike. Dobavljač ovih rešenja je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska.

Google ponovno oglašavanje analizira vaše korisničke obrasce na našoj veb stranici (npr. klikove na određene proizvode), da bi vam dodelio određene ciljne grupe oglašavanja i da bi vam kasnije prikazao odgovarajuće ponude na mreži kada posetite druge onlajn ponude (ponovno oglašavanje ili ponovno ciljanje). Štaviše, moguće je povezati ciljne grupe oglašavanja koje se generišu pomoću Google remarketinga sa funkcijama koje obuhvataju uređaj Google.

Ovo omogućava prikazivanje prilagođenih reklamnih poruka zasnovanih na interesovanjima, u zavisnosti od vaše prethodne upotrebe i obrazaca pretraživanja na uređaju (npr. mobilni telefon) na način koji je prilagođen vama kao i na bilo kom od vaših uređaja (npr. tablet ili računar).

Ako imate Google nalog, imate opciju da uložite prigovor na personalizovano oglašavanje na sledećem linku: vvv.google.com/settings/ads/onveb/. Korišćenje Google ponovnog marketinga je zasnovano na čl. 6 1 lit. et sek. GDPR. Operater veb stranice ima legitiman interes u marketingu proizvoda operatera koji je što efikasniji. Ukoliko je zatražena odgovarajuća izjava o saglasnosti, obrada se vrši isključivo na osnovu čl. 6 Sect. 1 lit. GDPR; data saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku.

Za dodatne informacije i relevantne propise o zaštiti podataka, pogledajte Google-ovu politiku privatnosti podataka na:  https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google praćenje konverzija

Ova veb lokacija koristi Google praćenje konverzija. Pružalac ove usluge je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska.

Uz pomoć Google praćenja konverzija u mogućnosti smo da prepoznamo da li je korisnik izvršio određene radnje. Na primer, možemo analizirati koliko često se kliknulo na koje dugmad na našoj veb stranici i koji proizvodi se pregledavaju ili kupuju sa određenom učestalošću. Svrha ovih informacija je sastavljanje statistike konverzije.

Saznajemo koliko je korisnika kliknulo na naše oglase i koje su radnje izvršili. Ne dobijamo nikakve informacije koje bi nam omogućile da lično identifikujemo korisnike. Google kao takav koristi kolačiće ili slične tehnologije za prepoznavanje u svrhu identifikacije.

Mi koristimo Google praćenje konverzija na osnovu čl. 6 Sect. 1 lit. et sek. GDPR. Operater veb-sajta ima legitiman interes za analizu korisničkih obrazaca u cilju optimizacije i veb prezentacije operatera i reklamiranja.

Ako je zatražena odgovarajuća izjava o saglasnosti (npr. u vezi sa skladištenjem kolačića), obrada će se odvijati isključivo na osnovu čl. 6 Sect. 1 lit. GDPR; data saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku. Za više informacija o Google praćenju konverzija, pogledajte Google-ovu politiku zaštite podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

MaTelSo

Ovo je usluga za praćenje poziva.

Odgovorna kompanija:

MaTelSo GmbH

Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart, Germany

Data Purposes
 
Tehnologije koje su korišćene

Data Attributes

Prikupljeni podaci

Ova lista predstavlja sve (lične) podatke koji se prikupljaju korišćenjem ili korišćenjem ove usluge.

 

Pravna osnova

U nastavku sledi pravni osnov za obradu podataka o ličnosti propisan čl. 6 I 1 GDPR je naveden.

Lokacija obrade

Evropska unija

Period zadržavanja

Podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za potrebe obrade.

Službenik za zaštitu podataka kompanije za obradu podataka

Ispod možete pronaći adresu e-pošte službenika za zaštitu podataka kompanije za obradu podataka.

useConsult e.K., Dr. Ing. Reinhold Scheffel, Kalkstr. 40 53332 Bornheim, Germany

Dodatne informacije i odustajanje

Kliknite ovde da pročitate politiku privatnosti obrađivača podataka https://www.matelso.com/en/matelso-call-conversion-data-protection/

6. Newsletter

Newsletter podaci

Ako želite da se pretplatite na bilten koji se nudi na ovoj veb stranici, od vas će nam biti potrebna e-mail adresa, kao i informacije koje nam omogućavaju da potvrdimo da ste vlasnik navedene e-mail adrese i da ste saglasnost za prijem biltena. Nikakvi dalji podaci se neće prikupljati ili će se prikupljati samo na dobrovoljnoj osnovi. Te podatke ćemo koristiti samo za slanje traženih informacija i nećemo ih deliti sa trećim licima.

Obrada informacija koje ste uneli u formular za prijavu na bilten odvijaće se isključivo na osnovu vašeg pristanka (čl. 6. stav 1. lit. a GDPR). Saglasnost koju ste dali za arhiviranje podataka, e-mail adrese i korišćenje ovih informacija za slanje biltena možete opozvati u bilo kom trenutku, na primer klikom na link „Otkaži pretplatu“ u biltenu. Ovo ne dovodi u pitanje zakonitost bilo koje transakcije obrade podataka do danas.

Podatke deponovane kod nas u svrhu pretplate na bilten čuvaćemo sve dok se ne odjavite sa biltena ili provajdera usluge biltena i brišemo ih sa liste distribucije biltena nakon što se odjavite sa biltena. Podaci koji se čuvaju u druge svrhe kod nas ostaju nepromenjeni. Nakon što se odjavite sa liste za distribuciju biltena, vašu adresu e-pošte možemo sačuvati mi ili dobavljač usluge biltena na crnoj listi kako bismo sprečili buduće slanje pošte. Podaci sa crne liste se koriste samo u ove svrhe i ne spajaju se sa drugim podacima. Ovo služi i vašem i našem interesu da se pridržavamo zakonskih zahteva prilikom slanja biltena (legitiman interes u smislu člana 6 stav 1 lit. f GDPR). Čuvanje na crnoj listi je neograničeno. Možete uložiti prigovor na skladištenje ako vaši interesi nadmašuju naše legitimne interese.

Sendinblue

Ova veb lokacija koristi Sendinblue za slanje biltena. Dobavljač je Sendinblue GmbH, Kopenicker Straße 126, 10179 Berlin, Nemačka.

Servisi Sendinblue se, između ostalog, mogu koristiti za organizovanje i analizu slanja biltena. Podaci koje unesete u svrhu pretplate na bilten arhiviraju se na serverima kompanije Sendinblue u Nemačkoj.

Ako ne želite da dozvolite analizu od strane Sendinblue, morate se odjaviti sa biltena. Dajemo vam vezu da to uradite u svakoj poruci biltena. Štaviše, možete se i odjaviti sa biltena direktno na veb lokaciji.

Analiza podataka od Sendinblue

Sendinblue nam omogućava da analiziramo naše biltene kampanje. Na primer, omogućava nam da vidimo da li je poruka biltena otvorena i, ako jeste, na koje veze je možda kliknuto. Ovo nam omogućava da utvrdimo koji linkovi su privukli izuzetan broj klikova.

Štaviše, takođe smo u mogućnosti da vidimo da li su nakon otvaranja e-pošte ili klikanja na vezu preduzete sve prethodno definisane radnje (stopa konverzije). Ovo nam omogućava da utvrdimo da li ste obavili kupovinu nakon što kliknete na bilten.

Sendinblue nam takođe omogućava da pretplatnike na naš bilten podelimo u različite kategorije (tj. na primaoce u klasteru). Na primer, primaoci biltena mogu se kategorisati na osnovu starosti, pola ili mesta stanovanja. Ovo nam omogućava da efikasnije prilagodimo naš bilten potrebama odgovarajućih ciljnih grupa.

Za detaljne informacije o funkcijama Sendinblue pratite ovaj link: https://www.sendinblue.com/newsletter-software/.

Pravni osnov

Podaci se obrađuju na osnovu vašeg pristanka (čl. 6 odeljak 1 lit. a GDPR). Možete opozvati bilo koju saglasnost koju ste dali u bilo kom trenutku tako što ćete se odjaviti sa biltena. Ovo ne dovodi u pitanje zakonitost bilo koje transakcije obrade podataka koje su se desile pre vašeg opoziva.

Period skladištenja

Podatke deponovane kod nas u svrhu pretplate na bilten čuvaćemo sve dok se ne odjavite sa biltena ili provajdera usluge biltena i brišemo ih sa liste distribucije biltena nakon što se odjavite sa biltena. Podaci koji se čuvaju u druge svrhe kod nas ostaju nepromenjeni. Nakon što se odjavite sa liste za distribuciju biltena, vašu adresu e-pošte možemo sačuvati mi ili dobavljač usluge biltena na crnoj listi kako bismo sprečili buduće slanje pošte. Podaci sa crne liste se koriste samo u ove svrhe i ne spajaju se sa drugim podacima. Ovo služi i vašem i našem interesu da se pridržavamo zakonskih zahteva prilikom slanja biltena (legitiman interes u smislu člana 6 stav 1 lit. f GDPR). Čuvanje na crnoj listi je neograničeno. Možete uložiti prigovor na skladištenje ako vaši interesi nadmašuju naše legitimne interese. Za više detalja, molimo vas da pogledate Pravilnik o zaštiti podataka Sendinblue na:  https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Izvršenje ugovora o obradi podataka

Sklopili smo ugovor sa Sendinblue, u kojem zahtevamo da Nevsletters2Go zaštiti podatke naših klijenata i da se uzdrži od deljenja takvih podataka sa trećim licima.

Netigate

Ova veb lokacija koristi Netigate za slanje biltena. Dobavljač je Netigate Deutschland GmbH, Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt na Majni, Nemačka. Netigate je servis kojim se, između ostalog, može organizovati i analizirati slanje biltena. Podaci koje unosite u svrhu primanja biltena čuvaju se na Netigate serverima u Nemačkoj. Ako ne želite da Netigate analizira vaše podatke, morate se odjaviti sa biltena. U tu svrhu dajemo odgovarajući link u svakoj poruci biltena. Štaviše, takođe možete da se odjavite sa biltena direktno na veb lokaciji.

Analiza podataka Netigate-a

Uz pomoć Netigate-a, moguće je da analiziramo naše biltene kampanje. Na primer, možemo da vidimo da li je poruka biltena otvorena i na koje veze, ako ih ima, kliknuto je. Na taj način možemo utvrditi, između ostalog, na koje se linkove posebno često klikalo. Pored toga, možemo videti da li su određene prethodno definisane radnje izvršene nakon otvaranja/klika (stopa konverzije). Tako možemo videti, na primer, da li ste izvršili kupovinu nakon što ste kliknuli na bilten. Netigate nam takođe omogućava da podelimo („klaster“) primaoce biltena na osnovu različitih kategorija. Na primer, primaoci biltena mogu se podeliti prema starosti, polu ili mestu stanovanja. Na ovaj način se bilteni mogu bolje prilagoditi odgovarajućim ciljnim grupama.

Za detaljne informacije o funkcijama Netigate-a, pogledajte sledeću vezu: www.netigate.net/de/

Pravni osnov

Obrada podataka se vrši na osnovu saglasnosti date u skladu sa čl. 6 st. 1 lit. GDPR u vezi sa čl. 7 UVG, pretpostavljena saglasnost u skladu sa § 7 st. 2 UVG ili u skladu sa § 7 st. 3 UVG. Ovu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku. Opoziv ostaje nepromenjen na zakonitost već sprovedenih operacija obrade podataka.

Period skladištenja

Podatke koje date u svrhu prijema biltena čuvaćemo mi ili pružalac usluge biltena sve dok se ne odjavite sa biltena i biće izbrisani sa liste distribucije biltena nakon što se odjavite sa biltena. Ovo ne utiče na podatke koje smo sačuvali u druge svrhe. Nakon što ste se odjavili sa liste za distribuciju biltena, vašu e-mail adresu možemo sačuvati mi ili dobavljač usluge biltena na crnoj listi da bismo sprečili buduće slanje pošte. Podaci sa crne liste će se koristiti samo u ove svrhe i neće se spajati sa drugim podacima. Ovo služi i vašem i našem interesu da se pridržavamo zakonskih zahteva prilikom slanja biltena (legitiman interes u smislu člana 6 (1) lit. f GDPR). Skladištenje na crnoj listi nije vremenski ograničeno. Možete uložiti prigovor na skladištenje ako vaši interesi nadmašuju naše legitimne interese.

Za više detalja pogledajte Netigate-ovu politiku privatnosti na: www.netigate.net/de/impressum/.

Zaključivanje ugovora o obradi podataka

Sklopili smo ugovor sa Netigate-om kojim se obavezujemo Netigate da štiti podatke naših klijenata i da ih ne prosleđuje trećim licima.

Ankete kupaca

Naziv i svrha ankete kupaca: Sprovodimo ankete sa sledećim nazivima ili u sledeće svrhe: Anketa kupaca u kontekstu ISO 9001 sertifikacije.

Pravni osnov

Pristup oglašavanju se odvija na osnovu date saglasnosti (član 6(1)(a) GDPR, npr. registracija za naš bilten), u slučaju postojećih kupaca koji se nisu protivili pristupu oglašavanja u skladu sa §7(3). ) UVG ili na osnovu našeg legitimnog interesa za povećanje prodaje (član 6(1)(f) GDPR u vezi sa §7 UVG). Učešće u našoj anketi kupaca je dobrovoljno, ocena njihovih povratnih informacija se zasniva na vašoj saglasnosti (član 6 stav 1 lit. a GDPR).

Primalac: Netigate

Prikupljeni podaci:

Ime
Adresa E-pošte
Broj korisnika

U slučaju učešća u lutriji, obrađivaće se sledeći podaci:
Ime [obavezni podaci]
E-mail adresa [obavezni podaci]
Adresa [obavezni podaci]
Kompanija (ako ste dobrovoljno obezbedili)
Telefon (ako ste ga dobrovoljno dali)

Period skladištenja: šest meseci. Ako svrha obrade vaših ličnih podataka prestane da važi pre isteka perioda skladištenja, oni će biti izbrisani u ovom ranijem trenutku.

7. Dodaci i alati

YouTube

Ova veb lokacija ugrađuje video snimke veb lokacije IouTube. Operater veb stranice je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska. Ako posetite stranicu na ovoj veb lokaciji u koju je ugrađen IouTube, uspostaviće se veza sa IouTube serverima. Kao rezultat toga, IouTube server će biti obavešten koju ste našu stranicu posetili. Štaviše, IouTube će moći da postavi različite kolačiće na vaš uređaj ili slične tehnologije za prepoznavanje (npr. otisak prsta na uređaju). Na ovaj način će IouTube moći da dobije informacije o posetiocima ove veb stranice. Između ostalog, ove informacije će se koristiti za generisanje video statistike sa ciljem poboljšanja pristupačnosti sajta i sprečavanja pokušaja prevare. Ako ste prijavljeni na svoj IouTube nalog dok posećujete naš sajt, omogućavate IouTube-u da direktno dodeli vaše obrasce pregledanja vašem ličnom profilu. Imate opciju da to sprečite tako što ćete se odjaviti sa svog IouTube naloga. Korišćenje IouTube-a je zasnovano na našem interesu da naš onlajn sadržaj predstavimo na privlačan način. Na osnovu čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, ovo je legitimni interes. Ukoliko je zatražen odgovarajući sporazum, obrada se odvija isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 lit. GDPR; ugovor se može opozvati u bilo kom trenutku.

Za više informacija o tome kako IouTube rukuje korisničkim podacima, pogledajte IouTube politiku privatnosti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe Fonts

Da bi se obezbedio ujednačen prikaz određenih fontova, ova veb lokacija koristi fontove pod nazivom Adobe Fonts koje obezbeđuje Adobe Sistems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SAD (Adobe). Kada pristupite stranicama ove veb stranice, vaš pretraživač će automatski učitati potrebne fontove direktno sa Adobe lokacije da bi mogao da ih ispravno prikaže na vašem uređaju. Kao rezultat toga, vaš pretraživač će uspostaviti vezu sa Adobe-ovim serverima u Sjedinjenim Državama. Stoga Adobe saznaje da je vaša IP adresa korišćena za pristup ovoj veb lokaciji. Prema informacijama koje je pružio Adobe, nikakvi kolačići se neće čuvati u vezi sa obezbeđivanjem fontova. Podaci se čuvaju i analiziraju na osnovu čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operater veb-sajta ima legitiman interes za jednoobraznu prezentaciju fonta na veb-stranici operatera. Ako se dobije odgovarajuća izjava o saglasnosti (npr. saglasnost za arhiviranje kolačića), podaci će se obrađivati isključivo na osnovu čl. 6 Sect. 1 lit. a DGDPR. Svaka takva saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku.

Za više informacija o Adobe fontovima, pročitajte smernice pod: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobe-ova izjava o privatnosti podataka može se pregledati na:https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Mape

Ova veb lokacija koristi uslugu mapiranja Google Maps. Dobavljač je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska. Da biste omogućili korišćenje funkcija Google mapa, vaša IP adresa mora biti sačuvana. Po pravilu, ove informacije se prenose na jedan od Google-ovih servera u Sjedinjenim Državama, gde se arhiviraju. Operater ove veb stranice nema kontrolu nad prenosom podataka. Koristimo Google mape da bismo predstavili naš onlajn sadržaj na privlačan način i da bismo lako pronašli lokacije objavljene na našoj veb stranici. Ovo predstavlja legitimni interes kako je definisano u čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Ako je pribavljena odgovarajuća izjava o saglasnosti, podaci se obrađuju isključivo na osnovu čl. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. Ova izjava o saglasnosti može biti opozvana u bilo kom trenutku.

Za više informacija o rukovanju korisničkim podacima, pogledajte Google-ovu izjavu o privatnosti podataka na https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Provajderi e-trgovine i usluga plaćanja

Obrada podataka (podaci o klijentima i ugovorima)

Lične podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u meri koja je neophodna za uspostavljanje, organizaciju sadržaja ili promenu pravnog odnosa (popis podataka). Ove radnje se preduzimaju na osnovu čl. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, koji dozvoljava obradu podataka radi ispunjenja ugovora ili predugovornih radnji. Prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke koji se odnose na korišćenje ove veb stranice (podatke o korišćenju) samo u meri u kojoj je to neophodno da bi se omogućilo korisnicima da koriste usluge i da im naplate račun.

Lični podaci koji se obrađuju na osnovu postojećeg ugovornog odnosa takođe se koriste da bi se kupcima obezbedila nagrada na koju imaju pravo u slučaju promocija (npr. takmičenja). Ovo je proširenje svrhe, koje je kompatibilno sa svrhom prikupljanja podataka prema čl. 6 Sect. 4 GDPR.

Koristimo adresu e-pošte koju smo dobili kao deo zaključenja ugovora, kao i ime, prezime i broj korisnika za slanje informacija/oglašavanja kao i anketa o proizvodima i uslugama koje nudimo.

Pravni osnov za slanje reklama putem e-pošte je § 7 st. 3 UVG. Naš interes leži u povećanju prodaje i poboljšanju našeg asortimana proizvoda i usluga. Možete neformalno da uložite prigovor na ovu reklamnu upotrebu u bilo kom trenutku klikom na „Otkaži pretplatu na bilten“ u odgovarajućoj reklamnoj poruci ili slanjem e-pošte na kundeninfo@toitoidiki.de.

Prikupljeni podaci o klijentima biće izbrisani po završetku naloga ili prestankom poslovnog odnosa. Ovo ne dovodi u pitanje bilo koje zakonske mandate zadržavanja.

Data transfer upon closing of contracts for online stores, retailers and the shipment of merchandise

We share personal data with third parties only if this is necessary in conjunction with the handling of the contract; for instance, with companies entrusted with the shipment of goods or the financial institution tasked with the processing of payments. Any further transfer of data shall not occur or shall only occur if you have expressly consented to the transfer. Any sharing of your data with third parties in the absence of your express consent, for instance for advertising purposes, shall not occur.

The basis for the processing of data is Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, which permits the processing of data for the fulfilment of a contract or for pre-contractual actions.

Prenos podataka po zaključivanju ugovora za onlajn prodavnice, maloprodaje i otpremu robe

Lične podatke delimo sa trećim licima samo ako je to neophodno u vezi sa rukovanjem ugovorom; na primer, sa kompanijama kojima je poverena isporuka robe ili finansijskom institucijom zaduženom za obradu plaćanja. Nijedan dalji prenos podataka neće se desiti ili će se desiti samo ako ste izričito pristali na prenos. Neće se desiti bilo kakvo deljenje vaših podataka sa trećim licima bez vašeg izričitog pristanka, na primer u reklamne svrhe. Osnov za obradu podataka je čl. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, koji dozvoljava obradu podataka za ispunjenje ugovora ili za predugovorne radnje. Prenos podataka po zaključivanju ugovora za usluge i digitalni sadržaj Lične podatke delimo sa trećim licima samo ako je to neophodno u vezi sa rukovanjem ugovorom; na primer, sa finansijskom institucijom zaduženom za obradu plaćanja. Nijedan dalji prenos podataka neće se desiti ili će se desiti samo ako ste izričito pristali na prenos. Neće se desiti bilo kakvo deljenje vaših podataka sa trećim licima bez vašeg izričitog pristanka, na primer u reklamne svrhe. Osnov za obradu podataka je čl. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, koji dozvoljava obradu podataka za ispunjenje ugovora ili za predugovorne radnje.

Usluge plaćanja

heidelpay:

Sajt koristi heidelpai za obradu elektronskih plaćanja.

heidelpai GmbH
Vangerovstraße 18 69115 Heidelberg
vvv.heidelpai.com/de/datenschutz/

Svrha obrade podataka: Kupac će biti prosleđen željenom provajderu (Paipal, instant bankovni transfer, kreditna kartica) radi plaćanja. Iznos i svrha plaćanja se direktno polažu tamo. Pravni osnov: Obrada se vrši po pravnom osnovu ispunjenja ugovora u skladu sa čl.6 st.1 lit. b) GDPR. Primalac podataka: Podaci se prosleđuju sledećim primaocima / kategorijama primalaca: Odabrani pružaoci platnih usluga, pružaoci podusluga Prenos u treće zemlje: Podaci se ne prenose u treću zemlju.

U tu svrhu se obrađuju sledeće kategorije ličnih podataka:

- Ime
- kontakt podaci
- istorija kupaca
- Podaci o obračunu i plaćanju po ugovoru
- podatke o transakciji (proizvod, iznos, datum, odabrano sredstvo plaćanja, status transakcije)

Trajanje čuvanja: Podaci se brišu čim više nisu potrebni za potrebe obrade.
Postoji dodatak za obradu podataka za obradu naloga sa heidelpai GmbH.

Dodatne informacije o zaštiti podataka u heidelpai-u možete pronaći na: www.heidelpay.com/de/datenschutz/

Korišćenjem heidelpai-a mogu se koristiti sledeće usluge plaćanja/provajderi platnih usluga:

PayPal

Pružalac ove usluge plaćanja je PaiPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Roial, L-2449 Luksemburg (u daljem tekstu „PaiPal“). Detalji se mogu naći u PaiPal-ovoj politici privatnosti: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Trenutno plaćanje: Sofortuberveisung

Pružalac ove usluge plaćanja je Sofort GmbH, Theresienhohe 12, 80339 Minhen, Nemačka (u daljem tekstu „Sofort GmbH“). Uz pomoć „Sofortuberveisung“ procedure, dobijamo potvrdu plaćanja od Sofort GmbH u realnom vremenu i odmah možemo da počnemo da ispunjavamo svoje obaveze. Ako ste odabrali način plaćanja „Sofortuberveisung“, pošaljite PIN i važeći TAN kompaniji Sofort GmbH, pomoću koje se može prijaviti na vaš onlajn bankovni račun. Sofort GmbH automatski proverava stanje na vašem računu nakon prijavljivanja i vrši transfer do nas uz pomoć TAN-a koji ste poslali. Nakon toga, odmah nam šalje potvrdu transakcije. Nakon što se prijavite, automatski se proveravaju i vaš promet, kreditni limit prekoračenja i postojanje drugih računa i njihova stanja. Pored PIN-a i TAN-a, podaci o plaćanju koje ste uneli, kao i lični podaci biće preneti Sofort GmbH. Podaci o vašoj osobi su ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, IP adresa i eventualno drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Prenos ovih podataka je neophodan za utvrđivanje vašeg identiteta bez sumnje i za sprečavanje pokušaja prevare. Za detalje o plaćanju trenutnim bankovnim transferom, pogledajte sledeće linkove: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Kontaktirajte nas +381 11 3820 434 Ponuda Kontakt forma Lokacija Lokacija