Vaš pouzdan partner za mobilne sanitarne i prostorne sisteme

O nama

Firma Toi-Toi d.o.o. je nemačko-srpska firma i jedna od mnogih ćerki kompanija matične kompanije Toi Toi & Dixi iz Nemačke i pripadnica ADCO International grupacije. Na našem tržištu posluje od 2002.god. i za to vreme je uspela da postavi visoke standarde poslovanja u svojoj delatnosti prateći evropske standarde matične kompanije i beleži znatan rast u kapacitetu postojećih proizvoda i u prisustvu na domaćem tržištu.

Firma Toi-Toi d.o.o. kao svoju osnovnu delatnost pruža usluge iznajmljivanja i održavanja mobilnih sanitarnih objekata, pre svega mobilnih sanitarnih kabina za potrebe korisnika za održavanje raznih priredbi, koncerata, za plaže, skupove, parkove, gradilišta i druge javne površine.

2008.god. postaje zastupnik holandskog proizvođača ograde, kapija i celokupnih ogradnih sistema HERAS i od tada u svojoj ponudi, kako najma tako i prodaje, ima širok spektar ograda, kako montažno-demontažnih, tako i stalnih fiksnih ograda sa kapijama raznog tipa i sistemima obezbeđenja. 2010. god. firma proširuje svoju delatnost na najam i prodaju kancelarijskih, sanitarnih i skladišnih kontejnera.

Naša misija je da postavimo visoke standarde poslovanja u našoj delatnosti i da pružimo najbolju uslugu svojim klijentima! Pomenuto pokušavamo primenom iskustava i standarda naše matične kompanije iz Nemačke kao i sestara komapnija iz ostalih zemalja evropske unije. Dodatni korak u ostvarivanju naše misije i naših ciljeva je primena sistema menadžmenta kvaliteta po normi  SRPS ISO 9001:2008 Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi i sistema zaštite životne sredine u skladu sa zahtevima SRPS ISO 14001:2005 Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Zahtevi sa uputstvom za primenu.

Ciljevi ove politike su da:

  • obezbedi resurse za uspostavljanje, implementaciju i održavanje sistema menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine;
  • saopšti ovu politiku svim zaposlenima kroz prezentacije, treninge, primere iz prakse i objavom na javnim mestima;
  • osigura da se integrisan sistem menadžmenta primenjuje u celoj organizaciji;
  • promoviše kulturu „bez grešaka u vršenju usluga“;
  • vrši nadgledanje i merenje efektivnosti implementacije i unapređenja ovih sistema kroz programe provere koji verifikuju zadate ciljeve;
  • obezbedi stalno praćenje i primenu inovacija u upotrebi sredstava za rad, korišćenju energije i upravljanju otpadom;

Najviše rukovodstvo se zalaže za ovu politiku i sisteme razvijene da ostvare ciljeve. Najviše rukovodstvo  podržava zaposlene u svojoj posvećenosti da:

  • rade u skladu sa sistemima kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zaštite na radu;
  • kontinuirano unapređuju sistem kvaliteta i zaštite životne sredine;
  • teže izuzetnosti u isporuci usluga.

Sistem menadžmenta Toi Toi d.o.o. obavezuje naše podugovarače da posluju u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i ISO 14001:2005,  jer će na taj način doprinositi ostvarivanju ciljeva ove politike. Toi Toi d.o.o. ispunjava i prati odgovarajuće zakonske i druge propise u Srbiji težeći održivom razvoju kako prirodnog i poslovnog tako i društvenog okruženja.

Toi- Toi.rs 2021, sva prava zadržana.