Vaš pouzdan partner za mobilne sanitarne i prostorne sisteme

SERVISIRANJE MOBILNIH TOALETNIH KABINA

Kao jednu od osnovnih delatnosti, Toi Toi d.o.o. obavlja najam i održavanje mobilnih toaletnih kabina, a za to se služi najsavremenijim specijalnim vozilima isključivo za tu svrhu.

Vozila su dizajnirana i konstruisana da zadovolje 3 osnovne radnje za najam toaletnih kabina:
transport kabina na posebnoj platformi, crpljenje otpadnih voda iz kabine pomoću velikog tanka i pumpe i pranje i održavanje kabine pomoću pištolja pod pritiskom povezanog na sopstveni tank sa vodom za pranje.

Info

Toi Toi d.o.o. poseduje dovoljan broj vozila da zadovolji potrebe održavanja mobilnih toaletnih kabina na prostoru cele Srbije.

Specijalizovana vozila su marke Mercedes i Iveco.

Tehnički podaci

Servisna vozila imaju sledeće karakteristike:

 

  • Platforma za transport do 4 kabine (u slučaju potrebe za transportom većg broja kabina koristi se prikolica)
  • Tank za otpadne vode od 800 do 1000l
  • Tank za vodu za pranje kabina od 200l
  • Tank za koncentrat za kabinu od 150l
PRUŽAMO USLUGE
NAŠA PONUDA
Toi Toi Mobilni toaleti

Mobilni toaleti

Toi Toi kontejneri

Kontejneri

Ograde

Toi Toi Usluge

Usluge

Toi- Toi.rs 2021, sva prava zadržana.